Geschiedenis

Hongkong wordt al vanaf ongeveer 3000 jaar vChr.  bevolkt. Dit is onder meer duidelijk geworden via opgravingen. Tondertijd nam Hongkong een rol op de achtergrond in het Chinese rijk in. De Britse Oost-Indische Compagnie befreef in begin achtiende eeuw handel in China. Er onstond een levendige handel tussen beide landen. Halverweg de negentiende eeuw werd China gedwongen Hongkong overdoen doen aan Engeland. Hongkong was vervolgens lange tijd een Britse Kroonkolonie.

In 1984 werd er een verdrag gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en China, met als insteek de provincie Hongkong terug te geven aan China. Dit geschiedde en  per 1 juli 1997 kreeg China Hongkong terug van de Engelsen. Wel kreeg Hongkong andere wetten dan China, dit betekende dat er feitelijk in een land twee verschillende wetten waren.
Hongkong hield min of meer het Britse rechtsysteem en verkiezingssysteem aan. Dit omdat het in al die jaren dat het onder Engelse vlag viel meer en meer gewend was geraakt aan deze manier van besturen. China viel nog onder het communistische regime.
Na de overdracht wordt Hongkong wel meer en meer op Chinese wet geschoeidt. Ondanks dat het nog steeds een democratische insteek heeft lijkt het zich toch steeds meer aan China's wetgeving te moeten conformeren. De komende jaren zal duidelijk worden hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb